หมวดหมู่ประกาศ

ติดตามข่าวสารประกาศฟรีได้ที่

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ


หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ประเภท : ขาย

หมวดหมู่ประกาศ : งานและการศึกษา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ราคา : 6,500 บาท

ติดต่อ : อมรพรรณ พายุพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ : 0983237908

อีเมล์ : nattanicha.tess@gmail.com

ที่อยู่ : 464 ตลาดสุคลธสวัสดิ์

เว็บไซต์ : www.tesstraining.com

FB Page : www.tesstraining.com

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 16:52:23, อ่าน : 90 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ : หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

เนื้อหาโดยสรุป : การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ
การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ
ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม
โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

รายละเอียดเนื้อหา :

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ
การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ
- การวางโครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ
- การเลือกประเด็นหลัก และการเรียงลำดับเนื้อหา
การนำเสนองาน
- วลีและประโยคที่สำคัญ
- การเกริ่นก่อนการเข้าสู่เนื้อหา
- การพูดประเด็นต่างๆ ให้น่าสนใจ
- การจัดการบรรยากาศ และเวลาในการนำเสนอ
การจบการนำเสนอ
- การสรุปเนื้อหาที่นำเสนอ
- การให้เปิดโอกาสให้ถาม และการตอบคำถาม

การใช้ภาษากายและน้ำเสียง
- เทคนิคการใช้ภาษากาย และการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
- เทคนิคการใช้จังหวะ และน้ำเสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
การสร้างสื่อ และเอกสารประกอบการนำเสนอที่มีคุณภาพ
- การออกแบบสื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
- ลักษณะของเอกสารประกอบการนำเสนอที่ดี

แสดงความคิดเห็น


Follow Us @

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-294-6466, อีเมล์ sellmore.in.th@gmail.com

Sellmore.in.th เราให้บริการ ลงประกาศฟรี ซื้อ-ขาย-ให้เช่า สินค้าทุกประเภท / ลงโฆษณาฟรี ลงโฆษณาสินค้า
เพื่อโปรโมทสินค้า โปรโมทร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกอินเตอร์เน็ตและ Social Network

Copyright © 2014 www.sellmore.in.th All Rights Reserved.