หมวดหมู่ประกาศ

ติดตามข่าวสารประกาศฟรีได้ที่

หลักสูตร เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ ในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่


หลักสูตร เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ ในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่

ประเภท : ขาย

หมวดหมู่ประกาศ : งานและการศึกษา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ราคา : 3,900 บาท

ติดต่อ : กุสุมา ด้วงจุมพล

เบอร์โทรศัพท์ : 0997320937

อีเมล์ : kusumatess@gmail.com

ที่อยู่ : บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เว็บไซต์ : www.tesstraining.com

FB Page : www.tesstraining.com

เมื่อ 06 มีนาคม 2560 14:09:37, อ่าน : 82 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ : หลักสูตร เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ ในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่

หลักสูตร เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ
ในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่

8 มีนาคม 2560
เลื่อนเป็น 11 เมษายน 2560
ท่านละ 3,900บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)

เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในนายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการจะต้องมีทักษะต่างๆ ในการจัดการงานของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ ได้รับประโยชน์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพต่อไป
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะในการครองใจเจ้านาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หัวข้อการอบรมสัมมนา
บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการ
ความหมายของคำว่า ?เลขานุการ?
ประเภทของเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
กิจนิสัยที่พึงประสงค์ของเลขานุการ
จรรยาบรรณของเลขานุการ
การเตรียมความพร้อมการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
เลขานุการที่ดีในทัศนคติของผู้บริหาร
ศิลปะการครองใจเจ้านาย
ศิลปะการทำงานร่วมกับเจ้านายแต่ละประเภท
(มีการทำWorkshop)
การคิดและทำงานแทนเจ้านายในการบริหารงานทั่วไป
การบริหารเวลาให้เจ้านายและตนเองอย่างเหมาะสม
การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับเจ้านาย
(มีการทำWorkshop)

เทคนิคในการรับคำสั่งและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
วิธีปฎิบัติในการรับคำสั่งโดยตรงจากเจ้านาย
วิธีปฎิบัติในการรับคำสั่งจากบันทึกการสั่งงานของเจ้านาย
วิธีปฎิบัติในการรับคำสั่งทางโทรศัพท์จากเจ้านาย
การจัดลำดับความสำคัญของงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอก
(มีการทำWorkshop)
วิธีการอบรมสัมมนา ทำความเข้าใจในเรื่องของการเป็นเลขานุการ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจริง มีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริง

วิทยากร อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
- วิทยากรอิสระ
- อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน
- ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

Public Training
สอบถามจัดหลักสูตรภายนอก
: 0997320937
Line ID: TessTraining01
Email : kusumatess@gmail.com

แสดงความคิดเห็น


Follow Us @

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-294-6466, อีเมล์ sellmore.in.th@gmail.com

Sellmore.in.th เราให้บริการ ลงประกาศฟรี ซื้อ-ขาย-ให้เช่า สินค้าทุกประเภท / ลงโฆษณาฟรี ลงโฆษณาสินค้า
เพื่อโปรโมทสินค้า โปรโมทร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกอินเตอร์เน็ตและ Social Network

Copyright © 2014 www.sellmore.in.th All Rights Reserved.