หมวดหมู่ประกาศ

ติดตามข่าวสารประกาศฟรีได้ที่

กลยุทธ์การขายพิชิตตลาดราชการ STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET


กลยุทธ์การขายพิชิตตลาดราชการ STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET

ประเภท : ขาย

หมวดหมู่ประกาศ : หนังสือและเครื่องเขียน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ราคา : 4,500 บาท

ติดต่อ : อมรพรรณ พายุพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ : 0924929929

อีเมล์ : amornpan.tess@gmail.com

ที่อยู่ : 464 ตลาดสุคลธสวัสดิ์

เว็บไซต์ : http://www.tesstraining.com/

FB Page :

เมื่อ 13 ธันวาคม 2559 09:49:04, อ่าน : 102 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ : กลยุทธ์การขายพิชิตตลาดราชการ STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET

กลยุทธ์การขายพิชิตตลาดราชการ
STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET

อาจารย์ นวฤกษ์ วิรัฐกุล

16 ธันวาคม 2559
ท่านละ 4,500 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)


กลยุทธ์การขายพิชิตตลาดราชการ
STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET

หลักการและเหตุผล
ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ
กระทั่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น COMPUTER จักรกล รถยนต์
ครุภัณฑ์สำนักงานรวมถึงรับเหมาก่อสร้างถนน อาคาร โครงการเมกะโปรเจ็กท์
ลูกค้าทั่วไป มีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยนักจัดซื้อ/จัดหาที่มีประสบการณ์
และมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน และต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอน
ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการจะสลับซับซ้อนกว่า
การจำหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถของบุคลากร
ในฝ่ายขายเป็นหลัก การนำเสนอ (Present) คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้ซื้อทราบ
โดยตัวแทนขายจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านราคา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ Promotion แทบจะใช้ไม่ได้ผล
ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะได้ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ
จากวิทยากรผู้บรรยายเป็นจริง ทันสมัย และปัจจุบัน ไม่มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ไม่มีในตำราเรียน ไม่มีนักเขียน สำนักพิมพ์ไหนทำตำราออกมาจำหน่าย
กลั่นกรองจากแก่นประสบการณ์ล้วน ๆ ของ ?นักขายราชการอาชีพ?
ตลอดระยะเวลายาวนาน 25 ปี ที่ยังติดต่อค้าขายกับหน่วยงานราชการ

วัตถุประสงค์
? เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้า ให้กับหน่วยงานราชการ
? เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากรจนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมด
และผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง วิธีการ กลยุทธ์เทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ


หัวข้อการบรรยาย (CONTENTS)
? วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายสินค้าหรือโครงการกับตลาดภาครัฐ
? ระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อ-จัดจ้าง ออกใหม่ที่นักขายและผู้บริหารควรทราบ
? เทคนิคการขายสินค้าหรือโครงการกรณีเร่งด่วน ตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2559 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 59)
? วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
? วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
? กลยุทธ์การจัดทำ TOR เพื่อการ e-bidding แบบทุกฝ่าย WIN WIN
? เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (CONNECTION)
? การสร้าง TEAM ควบคุม และบริหาร TEAM แบบเชิงรุก
? พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะ (SKILLS) นักการขาย นักบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
? กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับราชการให้เกิดผลสำเร็จ
? กลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ
? การเจาะหาลูกค้าและสืบหาข้อมูลงบประมาณเพื่อวางแผนการตลาด
? การเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานราชการ
? การส่งมอบสินค้า / การตรวจรับ / วางบิล / เก็บเงิน
? การทำสัญญาซื้อขาย / หลักประกันซอง / หลักประกันสัญญา
? ลับ ลวง พราง เปิดเผย CASE STUDIES ประสบการณ์จริงจากภาคสนาม
? ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น ประสบการณ์

วิธีการฝึกอบรม :
บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

วิทยากร :
อาจารย์ นวฤกษ์ วิรัฐกุล
(นักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ)

ประสบการณ์ด้านการขายของวิทยากร
6 ปี ขายแบบ DIRECT SALES (ขาย ENCYCLOPEDIA)
8 ปี ขาย CANON PRODUCT ภาคเอกชนทั่วไป
22 ปี ผู้บริหารงานฝ่ายขาย และการตลาดอาวุโส
บริษัท CANON สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
15 ปี เป็นวิทยากร บรรยายหลักสูตร ด้านการขาย การตลาด ทั้งแบบ
PUBLIC TRAINING และ INHOUSE TRAINING

ผลงานด้านการขาย
? พนักงานขายดีเด่นปี 1994-1996 (ยอดขายสูงสุดส่วนบุคคล)
? ผู้บริหารงานฝ่ายขาย การตลาดดีเด่น ปี 1998, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012, 2013 (ยอดขายทีม สูงสุด)
ได้รับรางวัล CANON CHAMPIONS LEAGUE AWARD SOUTH &
SOUTHEAST ASIA 2013 (ยอดขายทีม สูงสุดอันดับ 2 จากการแข่งขัน 16 ประเทศ)
พาทีมงานทำเงินรายได้ (COMMISSION) สูงที่สุดต่อเนื่องหลายปี เมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน
เป็นวิทยากรบรรยายการขาย การตลาดกับองค์กรชั้นนำ เช่น เครือซิเมนต์ไทย
SAMART GROUP , กันยงอิเล็คทริกส์ (Mitsubishi), TOYOTA GROUP , LOXLEY ,SIAM STEEL , MASTERKOOL ,อัมรินทร์ พริ้นติ้ง (มหาชน)

ศึกษาดูงาน
ประเทศฮ่องกง มาเลเซีย มัลดีฟส์ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตท์ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเชค เยอรมัน ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ และสถานที่ :
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมอามารี สุขุมวิท หรือ โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท

แสดงความคิดเห็น


Follow Us @

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-294-6466, อีเมล์ sellmore.in.th@gmail.com

Sellmore.in.th เราให้บริการ ลงประกาศฟรี ซื้อ-ขาย-ให้เช่า สินค้าทุกประเภท / ลงโฆษณาฟรี ลงโฆษณาสินค้า
เพื่อโปรโมทสินค้า โปรโมทร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกอินเตอร์เน็ตและ Social Network

Copyright © 2014 www.sellmore.in.th All Rights Reserved.