หมวดหมู่ประกาศ

ติดตามข่าวสารประกาศฟรีได้ที่

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy (Thailand HR 4.0)


การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy (Thailand HR 4.0)

ประเภท : ขาย

หมวดหมู่ประกาศ : หนังสือและเครื่องเขียน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ราคา : 4,500 บาท

ติดต่อ : อมรพรรณ พายุพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ : 0924929929

อีเมล์ : amornpan.tess@gmail.com

ที่อยู่ : 464 ตลาดสุคลธสวัสดิ์

เว็บไซต์ : www.tesstraining.com

FB Page :

เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 15:29:51, อ่าน : 712 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy (Thailand HR 4.0)

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค
Digital Economy (Thailand HR 4.0)

? 29 กันยายน 2559
ท่านละ 3,900 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)

การที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย Digital Economy หรือที่เรียกกันว่า เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการบริหารการจัดการในทุกระดับ อันเกิดจาก การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งครอบคลุมทั้ง Knowledge Economy หรือ ?เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้? และ Creative Economy หรือ ?เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์? โดยวางเป้าหมายไว้ที่การใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และบริการผ่านทางนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงกระบวนทัศน์ หรือแนวความคิดใหม่ของการบริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)
องค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital HR ที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิตอล เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์

? เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดและหลักการของนโยบาย Digital Economy ของประเทศไทย
? เพื่อจะได้ทราบนโยบาย Digital Economy มีผลกระทบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
? เพื่อจะได้ทราบบทบาทและหน้าตาของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้บริบทใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุค Thailand HR 4.0 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
? เพื่อทราบเทคนิคการพัฒนาทีมและองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital Economy

หัวข้อสัมมนา

- ความเป็นมาก่อนจะมาเป็นยุค Digital Economy ของไทย
oKnowledge Economy ---> Creative Economy ---> Digital Economy
Digital Economy คืออะไร
นโยบาย ความพร้อมและยุทธศาสตร์ Digital Economy ของประเทศไทย
หลักการ และแนวคิดของ Digital Economy
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิตอล
การสร้าง Digital Mindset ให้กับสังคม
การพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยด้านไอซีที
การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิตอล
ความสำคัญ และประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital Economy หรือ Thailand HR 4.0
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงยุค Digital Economy
โฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products ที่ดีในยุค Digital Economy หรือ Thailand 4.0
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
การบริหารจัดการ การสรรหาคัดเลือก พัฒนาและการรักษาความผูกพันของพนักงาน
การจ่ายค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมภายใน
ฯลฯ

เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital Economy

องค์กรต้องปรับตัวไปเป็น Digital Organization
ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อรูปแบบการทำงานขององค์กร
องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่
การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Digital Organization
ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Thailand HR 4.0 และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)
Q & A

วิธีการอบรม
- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
- อภิปรายกลุ่ม
- Case Study

วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่ง
ปัจจุบัน : วิทยากร อาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 25 ปี
ผลงานเขียน ? HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล?
?SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย?

สถานที่:โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย .5
วันพฤหัสฯ ที่ 29 กันยายน 2559
09.00-16.00 น.

สนใจสมัครเข้าอบรมติดต่อได้ที่

092-492-9929 คุณแอน

Email:amornpan.tess@gmail.com

แสดงความคิดเห็น


Follow Us @

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-294-6466, อีเมล์ sellmore.in.th@gmail.com

Sellmore.in.th เราให้บริการ ลงประกาศฟรี ซื้อ-ขาย-ให้เช่า สินค้าทุกประเภท / ลงโฆษณาฟรี ลงโฆษณาสินค้า
เพื่อโปรโมทสินค้า โปรโมทร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกอินเตอร์เน็ตและ Social Network

Copyright © 2014 www.sellmore.in.th All Rights Reserved.