Your editor

สุศิรินทร์ สุริยะศรี เป็นศัลยแพทย์มืออายุ 40

ปีเชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมความเสียหายและการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนวมินทร์ ในเวลาว่างของเธอ

สุศิรินทร์ ใช้เวลากับสามีของเธอถักนิตติ้งและผ้าห่มถักและเสื้อผ้าสำหรับลูกหลานทั้งสามของเธอ

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อฉัน